آکورد تنهاترین عاشق فریدون فروغی

میزان: 6/8 سنگین
ریتم: 6-8 سنگین / اسلو راک
تمپو: 120
گام: Bm
F#m      Bm      F#m       Bm 
انگار دستات سرد سردن انگار چشمات شب تارن
F#m   G      A     G          A
آسمون سیاه ابرپاره پاره شرشره بارون داره میباره
A      G      Bm
حالا رفتیو من تنهاترین عاشقم رو زمین
F#m    A    G     Bm
تنها خاطراتم تو بودی فقط همین
F#m     Bm     F#m    Bm
گفتی برو تنها بمون با غصه ها همراه بمون
G         A
دیگه نمیتونم خسته خستم
F#m   G       A
طلسم غمرو زدم شکستم
F#m     Bm       F#m      Bm
داره چشمام ابره بارون رو گونه هام شده روون
 F#m     G        A        G   A
رفتیو رفتی تنها میمونم تا آخر عمر واست میخونم
F#m
Bm
G
A