آکورد No Volvere Gipsy Kings

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Em
Em
Amor mio
 Em                   Bm
Amor mio , Porfavortuho te vas
 Bm          Am       C  Em
Yo cuentare a las horas Que layaveo
   Em                          Bm
Vulve , No volvere , No volvere , No volvere
  Bm        C            Em     
No quiero recordar No quiero recordar
   Em                          Bm
Vulve , No volvere , No volvere , No volvere
 Bm         C                Em
No quiero recordar No quiero recordar
                      Em
Lolai lolai lolai lolai lolai lolai lo
  D
Lailo
 D       C   D       G
Lailo lalai lola  lailo lalai lola
Em
Am
Bm
C
D
G

آکوردهای دیگر از Gipsy Kings