آکورد مسافر وانتونز

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: D#m
A#m D#m A#m D#m

D#m
من همون مسافرم که به مقصد نرسید 

A#m
همه جاده ها رو گشت همه دردا رو کشید 

D#m
هر چی داد زدم کمک یه نفر هم نشنید 

A#m
قصه شروع نشده که یهو به سر رسید 

D#m
از وقتی رفتی عزیزم همسفرم تنهاییه 

A#m
من با غم زاده شدم باهاشم هر جا میره 

D#m
قایقم شکسته و دل تو دریاییه 

A#m
وقتی طوفانی شده خب دیگه فردا چیه 

D#m
آخ که چقدر دوری ازم حتی وقتی پیشمی

A#m
این دل سنگ شده رو بگو چجوری میشکنی 

D#m
همسفر تنها نرو بذار منم باهات بیام 

A#m
هر کی از اینجا گذشت ندید من و دلتنگیام 

D#m
همسفر تنها نرو بذار منم باهات بیام 

A#m
بعد تو رنگی نموند همه روز و شب سیاه 

A#m D#m A#m D#m
A#m
D#m