آکورد اگه یه روز بری سفر فرامرز اصلانی

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Am
G          Am
اگه یه روز بری سفر ، بری ز پیشم بی خبر
E           F
 اسیر رویاها میشم ، دوباره باز تنها میشم
E           Am
به شب میگم پیشم بمونه 
          Am
به باد میگم تا صبح بخون
Am       E
 بخونه از دیار یاری چرا میری تنهام میذاری
F     G      Am
اگه فراموشم کنی ، ترک آغوشم کنی
E
پرنده ی دریا میشم تو چنگ موج رها میشم
E       Am
به دل میگم خاموش بمونه 
           A
میرم که هر کسی بدونه
Am           E
 میرم به سوی اون دیاری که توش منوتنها نذاری
G           Am
اگه یه روزی نوم تو ، تو گوش من صدا کنه
E            F
 دوباره باز غمت بیاد ، که منو مبتلا کنه
F          Em           Am
به دل میگم کاریش نباشه بذاره درد تو دوا شه
Am         D
 بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم
G            Am
اگه بازم دلت میخواد یار یکدیگر باشیم
E           F
مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم
Am       E        Am
باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره
Am          E
بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری
G             Am
اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی
E           F
بیا تا پوست به استخونه نذار دلم تنها بمونه
Am         E       Am
بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره
Am          E
بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری
F         G        Am
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه
E
 دوباره باز غمت بیاد ، که منو مبتلا کنه
F       Em           Am
به دل میگم کاریش نباشه بذاره درد تو دوا شه
Am             D
 بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم
G
Am
E
F
A
Em
D