آکورد خیال تو علی پهلوان

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: .
.

Bb              Dm
وقتی هوا ابری میشه خاطره هام جون میگیرن
F             Am
 گلدونهای خیال من باز بوی بارون میگیرن
Gm             Dm
وقتی هوا ابری میشه دلواپس دلت میشم
Dm              Bb
 یه وقت هوامو نکنه نگذارم که بیای پیشم
                  Gm
باز میون خاطرات خوش تو گم میشم
F              C
 باز با تیشه خیال شعله میکشم
C                    Bb
باز با عطر خاک و بارون تو خلوت خیابون
Am Bb                 
 به یادپرسه هامون من عاشقت میشم
Dm
بارون بهونه میشه و خیالمو ول میکنم
C            Bb
 تا برسه به شهر تو یه دنیا دل دل می کنم
                    C 
میام کنارت میشینم باز تو چشات زل میزنم
Bb              F
 چون میدونم تموم میشه واسه نگات هول میزنم
Gm
خاطره های بارونی گونه هامو تر میکنن
Gm                 Am
 به لطف شون اشک چشام دلمو سبک تر میکنن
                  Gm
باز میون خاطرات خوش تو گم میشم
F              C
 باز با تیشه خیال شعله میکشم
C                    Bb
باز با عطر خاک و بارون تو خلوت خیابون
Am Bb                 
 به یادپرسه هامون من عاشقت میشم
Bb
Dm
F
Am
Gm
C