آکورد گل گلدون من سیمین غانم

میزان: 6/8
ریتم: آرپژ
تمپو: 120
گام: Am
Am     Dm     E  Am
گل گلدون من شکسته در باد

Am   Dm    E  Am
تو بیا تا دلم نکرده فریاد

Am     Dm    E   Am
گل شب بو دیگه شب بو نمیده

Am      Dm    E  Am
کی گل شببو رو از شاخه چیده

C   G   Dm    Am
گوشه ی آ سمون پل رنگین کمون

Am     E  Dm   Am
من مثه تاریکی تو مثه مهتاب

C   G   Dm  Am
اگه باد از سر زلف تو نگذره

Am     E     Dm   Am
من میرم گم میشم تو جنگل خواب

C   G   Dm  Am
گل گلدون من ماه ایوون من

Am       E    Dm  Am
از تو تنها شدم چو ماهی از آب

C    G  Dm  Am
گل هر آرزو  رفته از رنگ و بو

Am      E   Dm    Am
من شدم رودخونه دلم چو مرداب

G              Am
آسمون آبی میشه اما گل خورشید

Am    Dm    F     G
رو شاخه های بید دلش میگیره

G              Am
دره مهتابی میشه اما گل مهتاب

Am   Dm     F    G
از برکه های خواب آلاله میره

Dm
تو که دست تکون میدی

Am
به ستاره جون میدی

Am           E
میشکفه گل از گل باغ

Dm
وقتی چشمات هم میاد

Am
دو ستاره کم میاد

Am           E
میسوزه شقایق از داغ
Am
Dm
E
C
G
F