آکورد دلم تنگ میشه شبا یاسر بینام

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Gm
Dm                   Gm
دلم تنگ میشه هنوز دلم تنگ میشه برات
Dm                   Gm
تا هوا سرد میشه دلم برات تنگ میشه شبا
Dm                   Gm
دلم تنگ میشه هنوز دلم تنگ میشه برات
Dm                   Gm
تا هوا سرد میشه دلم برات تنگ میشه شبا
Gm
هنو باورم نمیشه رفتی

تو این شبای سرد غمگین
Dm
هنوز فکر میکنم یه قهر سادست

مثل همیشه برمیگردی
Gm
یعنی ، دلت برام تنگ نمیشه ؟

چقد مگه پول مهم بود !؟
Dm
مارو دیدی دیریم لند ، دیدیم کش

کادو میده کی ری سمس کی بیشتر
Gm
میری تو قیافه بی هیچ حرف بینیت کج

میشه ، باشه زیر دویست خط تو کیفم !
Dm
تو یه پارتنر غرق بیزنس

منه احمقه تنها

دلم میخواست باتو فقط سرما
Gm
لیز بخوریم روی برفا

خیس بشه پاچه های شلوار هربار
Dm
مثه پروانه بودم فقط دورش

بگو چیش فوله خودت

خونه باشی ده پُر پرش
Gm
هنو تنها رو تراس

سردمه هر دفه کند از روت لباس
Dm
هیچکی تو این دنیا قد اون نگات

نتونسته بود قلبمو
Dm                   Gm
دلم تنگ میشه هنوز دلم تنگ میشه برات
Dm                   Gm
تا هوا سرد میشه دلم برات تنگ میشه شبا
Dm                   Gm
دلم تنگ میشه هنوز دلم تنگ میشه برات
Dm                   Gm
تا هوا سرد میشه دلم برات تنگ میشه شبا
Dm
Gm