آکورد یعنی چی نمیشه هیچکس

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Am
F Em Am

F
یعنی چی نمیشه داد قایقا رو هل؟

Am
زبون بند اومده و واژه‌های قفل

میشه عاشقانه جنگید، عاشقانه کشت

F
عاشقانه ایستاد، عاشقانه مرد

G   
من تنها و دنیا که رو به‌ رومه چشم توو چشم

Am
دلا میلرزه، نمیمونه خشت رو خشت

زیر چارچوبا قایم شین

ولی اونا رو هم میشکونم، از تعجب

نمیمونه پلک رو پلک

F
ترس از جنگ برای آزادی

Am   
مثل تاریکی محض و ترس از مشعله

همه فکر رفتن

F                 
رد پای اشکا روی تپه‌های گونه‌ها و مرگشون

 کنار مرز لبخند

خودتو بتکون، این ابتدای جاده‌س

Am
کی گفته این جنگ عادلانه‌ اس؟

G
بیا واسیم رو بلندترین صدایِ عالم

چشاتو وا کن، اینجا یه جای تازس

Am
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

Fmaj7
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

Am
یعنی چی نمیشه؟

میزنم آسمون رو زمین بریزه

F                   
این‌کاره کارو تا وقتی تموم نکنه که خونه

 نمی‌ره

می‌زنم لب تیغم از لب دشمن یه بوسه بچینه

تو هم بدون

G 
شاید یه روز ببینی همه شدن غریبه

هر چی که دست میزنی به تنهایی شبیهه

Am
شک توی کمینه، به خودت برس

انگار خود واقعیت یه جای دیگس، تو یه قرینه

F  
از اولم این یه دیوانگی بود که عاقلانه بود

Am   
باس قاطعانه ایستاد، قاطعانه موند

زندان و جنگ نابرابر، حلقه‌های زنجیر، حاله‌ های
 نور

F
‌نا امیدی روانتو نشونه میری
بدون میوه، بدون ریشه

Am              
یه کُنده که منتظره بسوزه سینه

غبطه‌ای که توو گلو نمیره

G 
ولی تحمل کن، فقط یه روز دیگه

Am
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

Fmaj7
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

F
یعنی چی نمیشه؟

کاری میکنیم ببینه شد

Am
نفسای آخرو بزنه، بمیره صبح

Em
دستی که دست به دامنه، نمیشه مشت

F
برندازو به هر کسی که نمیشه گفت

اراده‌ های آهنیمون نمیشه ذوب

Am      
حتی اگه آسمون آتیش بگیره، بگیره گُر

F    
بریزه سرب، اراده‌هامون نمی‌شه شل

Am   
من وایسام، منو نمیشه کُشت

F
منم و راه، منم و مقصد

منم و باد، منم و مشعل

منم و خاک، منم و نبضم

G   
ولی من اگه تو نباشی، منم و سنگر

F
زانو میزنم رو زمین سرد

Am   
احد میبندم دشمن بمیره، بریزه اشک

سرنوشتو می‌گیرم توو مشت، بگیره درد

G    
دست یه ایران رو شونمه تا بمیرم تش

Am
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

Fmaj7
اگه باهات هیچوقت نمیخندن

G   
اگه حرفاتو هیچوقت نمیفهمن

Am   
اگه تنهایی و باهات نمیگردن

G  
اشکال نداره همه نمیفهمن

Am
F
Em
Am
G
Fmaj7

آکوردهای دیگر از هیچکس