آکورد قول بده همین امشب هومان

میزان: 2/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Bbm
Bbm
قول بده همین امشب

 الان که داری می ری تو از این شهر
Ab         Cm    
دوباره باز همو ببینیم باز هم و ببینیم
Bbm
چشمت سیاه بود مثل روزگار من مثل این چاقو
Gm
مثل اخرش که همه میریم تو تابوت
Cm               Eb
رابطمون هم مثل عمرمون کوتاه بود
Ab
اگه نمی بینی شکستم 
Bbm
فقط تو رو دارم بری میرم از دست
Gm
حتی دوست هامم بدشون میاد از من 
Ab
تو بیا نکن خستم
Bbm
قول بده همین امشب الان که داری میری تو از این شهر
Ab             Cm
دوباره باز همو ببینیم باز همو ببینیم
Bbm
چشت سیاه بود مثل اینده مون مثل ایران بود
Gm
مثله ادمای عوضی تو خیابون مست 
Eb
دارم دنبال تو میگردم تو بارون
Bbm             Ab
من روانی ترینم نکشیدم تا حالا عذابی در این حد
Gm
همه چی رو دادی به باد برای چی عزیزم 
Ab
برای چی عزیزم
Bbm
قول بده همین امشب الان که داری میری تو از این شهر
Ab           Cm
دوباره باز همو ببینیم باز همو ببینیم
Bbm
قول بده همین امشب الان که خونم پاچیده رو این فرش
Ab  Cm Ab          Gm
دوباره باز هم و ببینیم باز همو ببینیم
Bbm
Ab
Cm
Gm
Eb