آکورد ریشه نوید آبان

میزان: 2/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: F#
F#
کجایی عطر تو شیشم
Fm
قلبمی تو رگو ریشم
F#       C#
هر جا به فکرم رسیدد
Fm           Bbm
گشتمو چشمامم تورو ندیدو
Ab
کجایی بوی گل یاس
Gm
کی جداییمونو میخواست
Ab
دسته من از تو جدا شد
Gm
فکر کنم کاره حسوداس
Ab
من تورو کمت دارم
Ab        Gm
کجایی بَرت دارم
Cm     Gm
بکارم تو قلبی که
Gm       Ab
تورو بهش بدهکارم
Gm           Ab
آخ تورو من کمت دارم
Gm           Ab
نیستیو غمت بامن
Cm
پا بزار تو قلبی که
Ab       Gm
تورو بهش بدهکارم
Cm
منظوره من از عشق

چمشایه نازته
Gm
صورته ماهته
Eb
خنده ی نابته
Ab
تو رفتی تو دلم
Gm
که دوست دارم بگم

دوستت دارم گلم
Cm
از عشقه تو پُرم
Ab
من تورو کمت دارم
Ab        Gm
کجایی بَرت دارم
Cm     Gm
بکارم تو قلبی که
Gm       Ab
تورو بهش بدهکارم
Gm           Ab
آخ تورو من کمت دارم
Gm           Ab
نیستیو غمت بامن
Cm
پا بزار تو قلبی که
Ab       Gm
تورو بهش بدهکارم
F#
Fm
C#
Bbm
Ab
Gm
Cm
Eb