آکورد نمیچینوم گلی فاضل دریس

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: G#m
C#m            G#m
نمیچینم گلی که خار داره دلبر 
G#m              A
نگیرم دختری که یار داره دلبر
C#m            
نمیچینم گلی مانند شب بو دلبر
G#m              A
 که یه شب بوی زلف یار داره دلبر
G#m                A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m           A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
G#m                   A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m             A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
C#m             G#m
قد سروت الهی خم نگرده دلبر
G#m         A
 یه نشانه بده تا دور تو بگردم دلبر
C#m
دعایی می کنم آمین بگویی دلبر 
G#m            A
که یه مو از سرتو کم‌ نگرده دلبر
G#m                   A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m             A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
G#m                   A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m             A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
C#m                G#m
تو رفتی از کنارم مثل تو رو چی میگن
G#m                 A
عشقای امروزی محکوم به مرگن دلبر
C#m          
ندیدم هیچ گلی زیباتر از تو دلبر 
G#m                A
این دل دیوونه شد نیومدی تو دلبر
G#m                   A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m             A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
G#m                   A
سیارم و میگردم کسی نمیدونه دردم
G#m             A
 ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم
C#m
G#m
A