آکورد آرزوت میشم خاطرم میشی فاضل دریس

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: C#m
C#m
قلبم آرومه
G#m
کم نزاشتم که
A
هر چی هم بودم
E
دوست داشتم که
F#m
آرزوت میشم
B
خاطرم میشی
B              A
وقتی دل کندم عاشقم میشی…
B     A       
من به تو باختم ولی قلبم برد
E          A
راضیم از عشق اگه زخمم خورد
F#m
آرزوت میشم
B
خاطرم میشی
B              A
وقتی دل کندم عاشقم میشی…
C#m
G#m
A
E
F#m
B