آکورد واست بمیرم علی عبدالمالکی

میزان: 2/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Gm
Cm            Gm
من به دنیا اومدم تا تورو‌ بخندونمت
Gm                   
سر صبح قهر بکنی شب نشده برگردونمت
Ab                Bb
من به دنیا اومدم دلیل حال خوب تو شم
Gm    F          Cm    
بین این همه آدم من عشق محبوب تو شم
Bb
من واست بمیرم بمیرم بمیرم
Cm    
بی تو من جایی نمیرم نمیرم
F         
دوست دارم بزنه هوا بارونی شه
Gm 
چترمو رو سرت بگیرم بگیرم
Bb
من واست بمیرم بمیرم بمیرم
Cm    
بی تو من جایی نمیرم نمیرم
F         
دوست دارم بزنه هوا بارونی شه
Gm 
چترمو رو سرت بگیرم بگیرم
Cm                Gm
عشقم اینه پیش تو چشامو باز کنم
Gm          F     
توی رویای خودم موهاتو ناز کنم
Gm             Bb
دوست دارم هی راه و بی راه 
Cm
به گوشیت زنگ بزنم
F
بگم عشق من کیه بلند 
Gm Bb Gm
بگی منم منم
Bb
من واست بمیرم بمیرم بمیرم
Cm    
بی تو من جایی نمیرم نمیرم
F         
دوست دارم بزنه هوا بارونی شه
Gm 
چترمو رو سرت بگیرم بگیرم
Bb
من واست بمیرم بمیرم بمیرم
Cm    
بی تو من جایی نمیرم نمیرم
F         
دوست دارم بزنه هوا بارونی شه
Gm 
چترمو رو سرت بگیرم بگیرم
Cm
Gm
Ab
Bb
F