آکورد نشون به اون نشونی علی عبدالمالکی

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Bbm
Bbm
 یه لحظه عاشقت میشم دوباره 
C#
فقط برای اینکه اشک بریزم

C#          Bbm
فقط برای اینکه یادم نره
Bbm   
 یه روزی عاشقت بودم عزیزم
D#m
یه لحظه عکستا بغل میکنم
Bbm         C#
 بارونو حس میکنم از پنجره
D#m
اشکاما پاک میکنم از دفترم 
D#m         C#
فقط برای اینکه یادم بره
C#
فقط برای اینکه یادم بره 
Bbm
فقط برای اینکه یادم بره
D#m
یه روزی عاشقم بودی
B
 گفته بودی میمونی
C#
چوبشو میخوری یه روز
B      F#
 نشون به این نشونی
Bbm      
نشون به این نشونی
B             D#m
یه روزی عاشقم بودی گفته بودی میمونی
B     F#             C#
چوبشو میخوری یه روز نشون به این نشونی
Bbm
نشون به این نشونی
C#
یه لحظه عاشقت میشم دوباره
Bbm          Fm
 فقط برای اینکه اشک بریزم
F#           C#
فقط برای اینکه یادم نره 
C#              B
یه روزی عاشقت بودم عزیزم
D#m
یه لحظه عکستا بغل میکنم
Bbm           C#
بارونو حس میکنم از پنجره
D#m
اشکاما پاک میکنم از دفترم
D#m          C#
 فقط برای اینکه یادم بره
C#         D#m
فقط برای اینکه یادم بره 
Bbm
فقط برای اینکه یادم بره
D#m
یه روزی عاشقم بودی
B
 گفته بودی میمونی
C#
چوبشو میخوری یه روز
B      F#
 نشون به این نشونی
Bbm      
نشون به این نشونی
B             D#m
یه روزی عاشقم بودی گفته بودی میمونی
B     F#             C#
چوبشو میخوری یه روز نشون به این نشونی
Bbm
نشون به این نشونی
Bbm
C#
D#m
B
F#
Fm