آکورد پاقدم علیرضا طلیسچی

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: C#m
C#m   G#   C#m   G# C#m

C#m    F#m       C#m   
تو رفتی ولی فکر تو تو سر من موند

C#m   F#m        C#m  
همیشه نبودت منو قلبمو ترسوند

A               B       F#m 
نگو بهم که جدا شیم که من خسته ترینم

G#    D  F#m     B          
پریشون شده بودم تا وقتی تورو دیدم

A      G#     C#m    
من پسندیدمت از دور و دلم رفته ازون

G#
 شهر

G#        A     G#     C#m  
شدم از همه غافل شدم رو تو حواس جمع

C#m   F#m      C#m    F#m  
یه عاشق پی چاره که دست بر نمیداره

C#m     F#m   C#m      F#m    
که پات خیلی میشینه ولی کیه گه ببینه


G#  A  G#  C#m

G#  A  G#  C#m

C#m   F#m   E   B

C#m   F#m   E   B

F#m                C#m   
 میگن بود شبیهت ولی من که ندیدم

G#                    B    
گذشتم چه ساده به هر کی که رسیدم

B       F#7          C#m  
قشنگی تو هرچی تو هرچی که تنت بود

C#m    G#              
دلم رفت عجیبه اینم پا قدمت بودA               B       F#m 
نگو بهم که جدا شیم که من خسته ترینم

G#    D  F#m     B          
پریشون شده بودم تا وقتی تورو دیدم

A      G#     C#m    
من پسندیدمت از دور و دلم رفته ازون

G#
 شهر

G#        A     G#     C#m  
شدم از همه غافل شدم رو تو حواس جمع

C#m   F#m      C#m    F#m  
یه عاشق پی چاره که دست بر نمیداره

C#m     F#m   C#m      F#m    
که پات خیلی میشینه ولی کیه گه ببینه


G#  A  G#  C#m

G#  A  G#  C#m

C#m   F#m   E   B

C#m   F#m   E   B
C#m
G#
F#m
A
B
D
E
F#7