آکورد هزار عرشیاس

میزان: 2/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Fm
Bbm Fm Ebm Fm

Bbm
کلی ادم قبل تو

دیده چشام
Fm    
ولی پیدا نشد

 بوسیدنی تر از چشات
Ebm
دوست دارم شاید

 یه حرف سادس
Db   
ولی آخ با صدات
Gb     
حوصله هیشکیو

 ندارم جزتورو کنارم
Fm
کافیه باشی همین
Ebm     
هر موقع از همه پرمو
Fm        
 عصبی خلمو آب رو آتیشمی
Bbm    
دورم هزار نفرباشه تو
Fm    
 به چشام میای فقط
Ebm   
همه چیتم مث خودم
Db    
 اینه خوشم میاد ازت
Gb    
دورم هزار نفرباشه تو
Fm    
 به چشام میای فقط
Ebm   
همه چیتم مث خودم
Fm    
 اینه خوشم میاد ازت

Bbm Fm Ebm Fm


Bbm    
می‌خوام از کل این

 دنیا فقط با تو بودن‌و
Fm      
ببین یه پیام ساده‌تم

 می‌سازه روزمو
Ebm    
فقط دیدن توئه

 می‌کنه تازه روحمو
Fm   
من حتی با همه بد

 باشمم با تو خوبمو
Gb     
حوصله هیشکیو

 ندارم جزتورو کنارم
Fm
کافیه باشی همین
Ebm     
هر موقع از همه پرمو
Fm        
 عصبی خلمو آب رو آتیشمی
Bbm    
دورم هزار نفرباشه تو
Fm    
 به چشام میای فقط
Ebm   
همه چیتم مث خودم
Db    
 اینه خوشم میاد ازت
Gb    
دورم هزار نفرباشه تو
Fm    
 به چشام میای فقط
Ebm   
همه چیتم مث خودم
Fm    
 اینه خوشم میاد ازت

Bbm Fm Ebm Fm
Bbm
Fm
Ebm
Db
Gb

آکوردهای دیگر از عرشیاس