آکورد از قلبت نگو سیجل

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Gm
Dm D#maj7 Dm Gm

Gm
پیش اون از قلبت نگو

چون بشنوم جایی‌

Dm
دیوونه میشم منه حسود

اگه خاطره نداشتیم‌

D#maj7
این همه وقت حرفت نبود

Dm             
توی چشمام رنگی نمونده به نفعت نبود

Gm   
بزن زیرش باز
رابطه مون قشنگ حتی بی میکاپ‌
ریمل پا چشت

Dm
سند میشه واسم توی تلگرام
تلافی حسی که بهت دارم

D#maj7
یه روز باز می خوره که بهت کارم
مثل کش موهات دعوارو کشش دادم

Dm  
به اجبار تنگ میشه دلت واسم
منم نمیره که کیوتی فرت یادم

Gm  
از قلبت نگو وقتی سنگه
آدم آهنی تهش همه چی زنگه

Dm     
توی مستیات نمی کنی هندل
چیو الان سر تو باید بکنم گمبل

Cm7    
تو که بچه ای دنبال دردسر
انقدر داد زدم رفتی باز سمت در

Dm 
به دل نمی گیرم ولی قول میدم بهت
یه روز بزنم به هر کی که ضربه زد

Gm
پیش اون از قلبت نگو

چون بشنوم جایی‌

Dm
دیوونه میشم منه حسود

اگه خاطره نداشتیم‌

D#maj7
این همه وقت حرفت نبود

Dm             
توی چشمام رنگی نمونده به نفعت نبود

Gm
نبود به نفعت خاطره هامون دفع شه
بزار برن زیر خاک
Dm              
چند قرن دیگه اصن تبدیل به نفت شه

اینقدر خوب بودم ندیدی مود بدم

روی سگمو اون روی لجمو

D#maj7
کاری کنم هر روز جوز تگمو

بزنی عشق آهنیو سفالیش کردی

Dm
یادت رفت که من کوزه گرمو

دوستات آرزوشون بگن سیجل دوست پسرمو

Gm   
منم بزنم بره دو سوته همه رو

باز رفتی بالا بامپو با یه قاشق

Dm 
خاطره ها فاش شد

بازم پا تو وا شد

ولی اینبار باز شکر نیستش اسمم روت

D#maj7   
بکنم اسفند دود

اگه مثل قبل بود بامبول در می اوردی مثل
 سگ زود

Dm 
صدامو شندیدی گرفتی گوس پامپ یه جا
نگران نباش هستن دوستات بجات

Gm
پیش اون از قلبت نگو

چون بشنوم جایی‌

Dm
دیوونه میشم منه حسود

اگه خاطره نداشتیم‌

D#maj7
این همه وقت حرفت نبود

Dm             
توی چشمام رنگی نمونده به نفعت نبود

Dm D#maj7 Dm Gm
Dm
D#maj7
Gm
Cm7

آکوردهای دیگر از سیجل