آکورد الکی سیاوش قمیشی

میزان: 2/4
ریتم: راک
تمپو: 120
گام: Dm
Gm           Dm
من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم

Dm     Cm     Eb      Dm
الکى بگم جدا شیم تو بگى که نمیتونم

Gm           Dm
من فقط عاشق اینم بگى از همه بیزارى

Dm     Cm     Eb      Dm
دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالى دارى

F    Gm   F       Dm
من فقط عاشق اینم عمرى از خدا بگیرم

Dm   Cm   Eb  Dm     Gm
انقدر زنده بمونم تا به جاى تو بمیرم

Gm          Dm
من فقط عاشق اینم روزایى که با تو تنهام

Dm    Cm   Eb    Dm
کا رو بار زندگیمو بزارم براى فردا

Gm          Dm
من فقط عاشق اینم وقتى از همه کلافم

Dm   Cm       Eb       Dm
بشینم یه گوشه دنج موهاى تو رو ببافم

F      Gm        F    Dm
عاشق اون لحظه ام که پشت پنجره بشینم

Dm  Cm    Eb    Dm     Gm
حواست به من نباشه دزدکى تو رو ببینم

Gm           Dm
من فقط عاشق اینم عمرى از خدا بگیرم

Dm   Cm   Eb     Dm
انقدر زنده بمونم تا به جاى تو بمیرم
Gm
Dm
Cm
Eb
F