آکورد راستشو بخوای سامی شریف

میزان: 2/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: D#m
D#m
راستشو بخوای
Bb         B
یکی بود قبل تو که نبود اصن هیچ موقع کاش
B
راستشو بخوای
Bb
میگردم خیلی وقته تو چشای تو پی نگاش
D#m
راستشو بخوای هنوزم با تو غریبم من
B
روزای با اونو دیگه با تو ندیدم نه
C#
اون عطری که میگفتم همیشه بزن
Bb  
عطر اون بود که واسه تو کادو خریدم
D#m
برو نمون بین زمین و آسمون
B
وقتی نمیشه جفت ما با هم دیگه تاسمون
D#m            G#m
راستشو بخوای تو واسه من اون نمیشی
Bb
منم نمیشم ، اونی که بودم واسه اون
C#                  D#m
راستشو بخوای ، تو بخوای. میمونم ولی نرو

زیر بار ، این یه بار ، نده سر کسی
B
دیگه باخت ، بی حساب
Bb           
با منم اخه مگه میشه ساخت
C#                  D#m
راستشو بخوای ، تو بخوای. میمونم ولی نرو

زیر بار ، این یه بار ، نده سر کسی
B
دیگه باخت ، بی حساب
Bb           
با منم اخه مگه میشه ساخت
B
من عاشق رنگ سفیدم
Bb
ولی به تن‌ تو مثل اون نیومد اصلن
D#m
یه آدم خوب ساختی تو سرت از من
Bb 
حیف نیستم اونی که‌ فکر میکنی هستم
G#m
بایدم منو مقصر بدونی
Bb   
بعد من تنهایی تو قفست بمونی
B
راستشو بخوای تو واسه من اون نمیشی
Bb     
تو فقط هم اسم اونی
C#                  D#m
راستشو بخوای ، تو بخوای. میمونم ولی نرو

زیر بار ، این یه بار ، نده سر کسی
B
دیگه باخت ، بی حساب
Bb           
با منم اخه مگه میشه ساخت
C#                  D#m
راستشو بخوای ، تو بخوای. میمونم ولی نرو

زیر بار ، این یه بار ، نده سر کسی
B
دیگه باخت ، بی حساب
Bb           
با منم اخه مگه میشه ساخت
D#m
Bb
B
C#
G#m

آکوردهای دیگر از سامی شریف