آکورد ماه پیشونی ساسان بهرام

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Bm
Bm
قربون اون خنده هات بشم چقد ناز شدى
Bm      A           G
مثل روز اولیم واى تو هم راز شدى
Em
چقده بهم میایم
Bm        
تو بهترین ساز شدى
F#m      Bm
(ماه پیشونى در اومد
F#m      Bm
عشق اول اومد
F#m      Bm
شبمون عجب شبى شد
F#m      Bm
یار و همدم اومد)
Bm
دل به تو بستم عشقم

گل دادى دستم عشقم
Bm          A          G
تو ستاره اى تو اسمون نشستى عشقم
Bm       F#m        G
تو چشامو رو همه ادما بستى عشقم
F#m      Bm
(ماه پیشونى در اومد
F#m      Bm
عشق اول اومد
F#m      Bm
شبمون عجب شبى شد
F#m      Bm
یار و همدم اومد)
Bm
A
G
Em
F#m