آکورد از عشق بگو دنیا دادرسان

میزان: 6/8
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Em
Am               Em
هی به من از دل دوونه نگو من خودم آخر دیوونگیم
Am               Em
به من از خستگی راه نگو من خودم آخرت خستگیم
D#m          B7
به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو
Em
من خودم تا ته دنیارو یه عمر 
B7             Am
گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم
Em
جایی نرسیدم
Am
نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی
Em
 و سواری از عشق دست نکشیدم
Em
نکشیدم خودم و سمت کسی
Am
 وقتی زمین خوردم بد باختم
B7
 کم بردم پا پس نکشیدم
Em
به من از مستی و می خونه نگو 
Am
من خودم ساقی صاحب نظرم
Em
خبر از معرفت یار نده 
Am
من خودم از همه چی باخبرم
D#m          B7
به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو
Em
من خودم تا ته دنیارو یه عمر 
B7             Am
گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم
Em
جایی نرسیدم
Am
نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی
Em
 و سواری از عشق دست نکشیدم
Em
نکشیدم خودم و سمت کسی
Am
 وقتی زمین خوردم بد باختم
Em            B7
 کم بردم پا پس نکشیدم
Em
به من از اون که دلش هر طرفی میره نگو 
G                   D
به من از اونی که تب نکرده می میره نگو
Em
به من از اونکه برای همه میمیره نگو
D#m          B7
به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو
Em
من خودم تا ته دنیارو یه عمر 
B7             Am
گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم
Em
جایی نرسیدم
Am
نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی
Em
 و سواری از عشق دست نکشیدم
Em
نکشیدم خودم و سمت کسی
Am
Em
D#m
B7
G
D