آکورد بیا حسین تهی

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: C#m
G#m   C#m

C#m
مثمون گشتم نگرد نیست

اگر هم باشه در حد نیست
F#m
کسی هم جز تو بلد نیست
C#m
وقتی نگاهت رو منه

اون روزای خوبمه
G#m
دلم تنگه بو تنت آره

دلتنگِ بودنت
C#m
پاشو بیبی

بیا بیا بیا بیا
G#m
من و تو حیفیم

بیا بیا بیا بیا
C#m
آماده شو میام

نکن آرایشو زیاد
B
فقط آرامشو میخوام

تو هم حالا باحالتو بیار
C#m
جوری که دیدمت

خودش معجزه بود
G#m
آره ما تایپ همیم

پس دلتو تو بده زود
C#m
جلوم عکس تو

بغضم گرفت من یهو
G#m
میکِشم حبستو

بیا بازم میشم سهمِ تو
C#m
دلم واست تنگ شد
G#m
خودتو برسون هر طور

C#m
وقتی نگاهت رو منه

اون روزای خوبمه
G#m
دلم تنگه بو تنت آره

دلتنگِ بودنت
C#m
پاشو بیبی

بیا بیا بیا بیا
G#m
من و تو حیفیم

بیا بیا بیا بیا
C#m
جات همینجا، کف سینم

ما رو با هم، همه دیدن
C#m
ساختی کلی خاطره، شدم عاشقت

میدونم جایِ منم، توو دلت ثابته
C#m
وقتی نگاهت رو منه

اون روزای خوبمه
G#m
دلم تنگه بو تنت آره

دلتنگِ بودنت
C#m
پاشو بیبی

بیا بیا بیا بیا
G#m
من و تو حیفیم

بیا بیا بیا بیا
G#m
C#m
F#m
B