آکورد میکرفونم بهزاد لیتو

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: Am
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه
Am
میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو
D
میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه
Am
میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو
D
میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو

Am
هیچوقت زندگیم نداشته ملو روتین

همیشه هم سفت بوده آره بند جلو پوتین
D
با اینکه دعوا ها میومدن یهو تو تیم

ولی خب باز از بقیه ما جلو بودیم
Am
چون حتی اگه همه چیمون هم خوب باشه نمیشینیم

ترس هامون هم بخواد هر جور باشه نمیبینیم
D
هم دیگه رو هم بخواد حرف پول باشه نمی تیغیم

بدون اگه راهمون هم دور باشه ما یه تیمیم
Am
شب ها بی تو خودم ، من و میکروفونم

جلوتر از بقیه قبل بیست و دو من
D
آره بدون تو نمیتونم مسیر رو برم

تو هم نشون دادی مود خوب مستی رو به من
Am
آره کاش بعد آلبوم ها باز با هم بمونیم

ورس های فردا رو باز با هم بخونیم
D
کاش تا آخرش باشی هر روز پیشم

وقتی تو با منی دشمن ها ترسو میشن
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه

میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو

میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه

میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو

میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو

Am
جلوم رو نگیر حالا حالا کار دارم با رپ
D
به میکروفونم کردم مثل یه آدم عادت

بهزاد لیتو یه رپر تازه نفس که
Am
همه میگن قافیه هاش چه کَرست
D
بد خواه ها میگن این داش چه کَنست

راهش اینه فقط ، از حاشیه نترس
Am
این راه رو میرم تکی من شصت تا 

دورم پُر پَرپاچه شه نه شصت تا 
D
آه ، بودم و هستم برای بحث ها پایه

برای همینه که شدم سر درس ها غایب
Am
میگه لیتو میخوای بخونی تو جِی زی شی

بده بره بابا دایی داری حیف میشی
D
ولی وقت میگذره با اون ساعت هام

میکروفونم رفیق با وفام
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه

میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو

میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو
Am
میکروفونم میدونه اون تو دلم چیه

میکروفونم میدونه که روز بد چیه
D
میکروفونم میدونه اون درد هام رو

میکروفونم بذار بگم به تو حرف هام رو
Am
D