آکورد آهنگ ها

بر اساس حرف اول نام هنرمند


ویدئو آکوردها

ویدئوی آکورد آهنگ ها، اجرا شده توسط مدرسان گیتار سایت آکورد، کاربران آکورد و یا اجرای خود هنرمندان با گیتار


ویدئوهای سایت آموزشی و اجراهای کانال آکورد

ویدئوهای آکورد

ویدئو آکورد ساقی هایده

1:73

آکورد ساقی هایده
ویدئو آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز

0:98

آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز
ویدئو آکورد بازی از والایار با گیتار

1

آکورد بازی از والایار با گیتار
ویدئو آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی

2:07

آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی
ویدئو آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار

1:97

آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار
ویدئو آکورد هوای حوا با گیتار

1:5

آکورد هوای حوا با گیتار
ویدئو آموزش آکورد شب انتظار

2:93

آموزش آکورد شب انتظار
ویدئو آکورد ای خدا از هایده

2:62

آکورد ای خدا از هایده
ویدئو آکورد اگه یه روز بری سفر

6:3

آکورد اگه یه روز بری سفر
ویدئو آکورد بازی والایار

6:98

آکورد بازی والایار
ویدئو آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی

6:05

آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی
ویدئو آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

1:23

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

اگر آکورد آهنگ بخصوصی را می خواهید که در سایت وجود ندارد می توانید بصورت رایگان در خواست بدهید.

درخواست رایگان آکورد