آکورد آهنگ های کوروس سرهنگ زاده

آکوردهای کوروس سرهنگ زاده

آکورد گلنار کوروس سرهنگ زاده

گام اصلی Am با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

گلنار گلنار، کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار گلنار، گلنار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیده‌ام گــــهر‌بــــــار گلنار، گل ناز، دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یـاد آر ...

آکورد فایده نداره کوروس سرهنگ زاده

گام اصلی Am با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال اهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره ...

آکورد به سوی تو کوروس سرهنگ زاده

گام اصلی Bm با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپیده دم آیم مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو میپویم بگو کجایی کــــــی ر ...

آکوردهای کوروس سرهنگ زاده

Kouros Sarhangzadeh

  • نام واقعی: کوروس سرهنگ زاده
  • نام لاتین: Kouros Sarhangzadeh
  • نام مستعار: Kouros Sarhangzadeh
  • تاریخ تولد: پاییز 1316
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian