آکورد آهنگ های لئوناردو کوهن

آکوردهای لئوناردو کوهن

آکورد I'm Your Man

در گام Em با ریتم 2/4 به سبک راک

If you want a lover I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love I'll wear a mask for you. ...

آکورد هاله لویا

در گام G با ریتم 1/2 به سبک آرپژ

Capo on 5th fret Intro: / C9 G4 C9 /C9 B//G(nos5) C9 C9 E/ // I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord But y ...

آکورد دنس می تو د اند آو لاو

در گام D با ریتم 1/2 به سبک آرپژ

Capo 3rd fret Intro: . . . | . . . | . . . | . . . | La la la la la la la la la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la Dance me to your bea ...

آکوردهای لئوناردو کوهن

Leonard Cohen

  • نام واقعی: لئوناردو کوهن
  • نام لاتین: Leonard Cohen
  • نام مستعار: Leonard Cohen
  • تاریخ تولد: ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۴
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: english