آکورد آهنگ های بمرانی

آکوردهای بمرانی

آکورد والس نوروزی بمرانی

گام اصلی G با ریتم 1/2 به سبک آرپژ

بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یوهو خوشم خوشم که عمر دی سر آمده رنـــــجـم بگرفته پایان یــــــوهــــــو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شــــادم کن در این نو بــهـــاران ...

آکوردهای بمرانی

Bomrani

  • نام واقعی: بمرانی
  • نام لاتین: Bomrani
  • نام مستعار: Bomrani
  • تاریخ تولد: ۱۳۸۷
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian