آکورد آهنگ های نیما مسیحا

آکوردهای نیما مسیحا

آکورد مهتاب نیما مسیحا

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مهتاب امشب دلم تنگه میون چشم و دل جنگه دیدنی های دل امشب از سر شب همه بی رنگه مهتاب امشب دلم تنگه شهرزاد قصه گو امشب قصه هاش خشکیده بر لب ...

آکورد عاشقی کردن با یه دیوونه نیما مسیحا

گام اصلی Ebm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو حواست نیست که چه زیبایی غرقتم عمری مثل دریایی تو حواست نیست که چه آسونه عاشقی کردن با یه دیوونه می دونی تو کنار خودم عالیه جات تنهایی هر کجا که برم خالیه جات می بینم خودمو توی اون نگاه زیبات می دونی عاشق ...

آکورد احساس دل بستن نیما مسیحا

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دلم از حال خوبی که تو چشمات هست می ترسه چشام از این نگاهی که بهم خیرست می ترسه نذار احساس دل بستن به این دیونه بر گرده ببین آرامش چشمات چقدر کم ...

آکورد دنیا با تو نیما مسیحا

گام اصلی Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دریا غرقه چشماته چشمام مات رویاته اومدی تا تنِ من , بی تنِ تو خسته نشه حرفام مونده تو سینه ام وقتی تو رو مییینم تو بگو تا لبِ من , بی لبِ تو بسته نشه ...

آکورد یه لحظه از تو نیما مسیحا

گام اصلی Em با ریتم به سبک رومبا

از حرف های تو غزل از چشمای تو عسل با فصلِ روسریِ تو بوی ترنج میرسه دستاتو که به من بدی دستم به گنج میرسه از یه طرف با حس خوب از یه طرف با روی خوب تو میرسی و میرسم من به یه آرزوی خوب آباد می کنن منو ...

آکورد عاشقترین نیما مسیحا

گام اصلی Cm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

بی تو در هر جای این دنیا اسیر غربتم تو که از اول به دلتنگی ندادی عادتم از همان روزی که از شهر خیالم پر زدی از همه دنیا گرفتی و شدی همصحبتم عادتم دادی که در باران به یادت آورم عادتم دادی کنارت باشم و عاشق شوم ...

آکورد رومانس نیما مسیحا

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دستم نمی رسه به بارون این ابر تن پوشم نمیشه من چیزی رو یادم نرفته چشمات فراموشم نمیشه با ماه هر شب گریه کردم تو ماه بودی گریه کردی من قول دادم باشم اما ...

آکورد پروانگی نیما مسیحا

گام اصلی D با ریتم 3/4 به سبک رومبا

مثل یه پروانه ببین اسیره مشته بسته ام از این همه پرسه زدن کوچه به کوچه خسته ام تو لحظه هایه بیکسی اسیره ناباوریم تو قاب خ ...

آکورد رویا نیما مسیحا

گام اصلی Dm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

اینجا پیش چشم تو پر از احساسم باور کن این لحظه دسته منه که انگار رو قاب عکس تو داره میلرزه هرشب رو به تنهایی با گریه میگم اخه دیوونه اینجا ت ...

آکورد رویای عشق نیما مسیحا

گام اصلی A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

اینجا پیش ِ چشم تو پُر از احساسم باور کن این لحظه دستِ منه که انگار رو قاب عکس تو داره می لرزه هر شب رو به عکس تو با گریه میگم آخه دیوونه اینجا توی این خونه ...