آکورد آهنگ های ویگن

آکوردهای ویگن

آکورد مرد سرگردان

در گام B با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مرد سر*گردان این ش*هرم همدم*ی گمگشته را ج*ویم قصه ه*ا دارد دل ت*نگم بشنو ا*مشب قصه می گ*ویم یک شب ا*ز شبهای تاب*ستان ناشن*اسی از سفر آ*مد ...

آکورد مست و خراب

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

امش*ب شده ام خراب دوبار*ه ساق*ی بده من شراب دوبار*ه این د*نیای بی وفای امر*وز بی ج*ام شراب صفا ندار*ه ...

آکورد مرا ببوس

در گام Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت بهار من گذشته گذشته ها گذشته منم به جستجوی سرنوشت در میان توفان هم پیمان با قایقران ها گذ ...

آکورد دلبر

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

میخواد این دل عشقو بندگی کنه پا به پای لحظه زندگی کنه دل من با غصه درگیر نمیشه مو سپیده اما دل پیر نمیشه هنوزم دل هوس دلبر جونی میکنه نمیدونم چرا ...

آکورد فریاد انتظار

در گام Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه شب که آسمون از غم سیه روز و پریشونه یه شب که چشم آهسته توی سبزه میخونه یه شب که مو به مو مسته سرزلفت پریشونه ...

آکورد بخاطر تو

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دیدی ای تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی ای آرام جانم تاکنون وصلت ندیدم گر به من مهری نداری ...

آکورد به خاطر تو

در گام C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دیدی ای تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی ای آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم گر به من مهری نداری میدهی از چه نویدم ...

آکورد زن ایرونی

در گام F با ریتم 4/4 به سبک رومبا

واسه یه همزبون یه یار خوب و مهربون دنیارو پرسه زدم هرشب وروزبادل وجون همه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم که میگم مثل زن ایرونی هیجا ندیدم ...

آکورد لالایی

در گام C#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ببار ای نم نم باران ببار ای نم نم باران زمین خشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه بخواب, بخواب ای دختر نازم بروی سینه بازم که همچون سینه سا ...

آکورد داستان یک عشق

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ببین که منو تو کجا رسیدیم که بازی کلام نقشی نداره هم آغوشی چشمای منو تو برای حرف زدن جا نمی زاره ...

آکورد شکوفه

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بی قرار روز آفتابی به صبا بوسه دهند با لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا ن ...

آکورد عروس دریا

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مثل تور ماهیا تار دلم ز هم گسسته می خوام بگیرم دامنت با این دو دست پینه بسته دلم میون سینه ات به خون نشسته مثال قایقای پیر تنم شکسته دل ز دستم گله داره من ز دست ...

آکورد اسب سم طلا

در گام Bb با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دختر خانو می‌خوامش خان بدونه منو می‌گیره چیکار کنم آی چیکار کنم اسب ابلق زین کنم ‌تنگ غروب سوار بُشم فرار کنم فرار کنم نه کجا فرار کنم دلُم نمی‌گیره قرار سر راش ...

آکورد آوازه خوان

در گام C#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

من همان آوازه خوان مردم پاکم هنوز گرچه مشهور جهان خوانی مرا خاکم هنوز قصه ها دارم از آن شبهای شیرین شما قصه ها از ظلمت روزهای ...

آکورد یاد تهران

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

بی توخاموشم دراین شهرفرنگ توی غربت دل من بازشده تنگ کی میشه باز دوباره شب برسه تاببینم خواب تهرون قشنگ یاد شهرم از دل پنهون نمیشه ...

آکورد غریق

در گام Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

طوفان در دریا غوغا میکرد بیدادی بر کشتی ها میکرد دست ناخدا بر آسمان هراسان خدا خدا میکرد ناله های جانها زاری و فغانها میشکست آوای طوفان را در میان ...

آکورد جلوه قمر

در گام Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد گردد خجل گل ز رویت ای جان، این جای حاشا ندارد لبها چو بر خنده می گشایی گویی که خنندد سپیده ...

آکورد بی سرانجام

در گام F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

در حریر گیسوانت دل زمانی خانه می کرد شکوه ها از بی قراری با من دیوانه می کرد با نگاه تو نگاهم روزگاری آشنا بود در سکوت مبهم ما بر جهان فریاد ما بود ...

آکورد گل سرخ

در گام Bm7 با ریتم 4/4 به سبک رومبا

آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدا یی مانده ام سر در گریبان بی تو در شبهای غمگین بی تو باشد همدم من یاد ...

آکورد تولدت مبارک

در گام G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک لبت شاد و دلت خوش چو بلبل خنده باشی بیا شم ...

آکورد چرا نمیرقصی

در گام E با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

قد و بالای تو رعنا رو بنازم نو گل باغ تمنّا را بنازم تو که با عشوه گری از همه دل میبری منو شیدا میکنی چرا نمیرقصی تو که با مو ...

آکورد دل دیوانه

در گام E با ریتم 2/4 به سبک راک

با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من ای دل چه ها کردی تو مرا با عشق ...

آکورد شانه

در گام A7 با ریتم 2/4 به سبک راک

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه چون در چینو شکنش دارد دل من کاشانه بگشا ز مویت گرهی چند ای مَه تا بگشایی گرهی شاید زدل دیوانه دل در مویت دارد خانه ...

آکورد مثال تور ماهیا

در گام G#m با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

مثال تور ماهی‌ها تار دلم ز هم گسسته می خوام بگیرم دامنت با این دو دست پینه بسته دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایق‌های پیر تنم شکسته دل ز ...

آکورد نفرین

در گام Em با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

آسمان چشم او آیینه کیست آنکه چون آیینه با من روبرو بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد سرونشت این جدایی دست او بود آه گریه مکن که سرنوشت گ ...

آکورد زن زیبا

در گام Dm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

زن زیبا بود در این زمونه بلا خونه ای بی بلا هرگز نمونه، ای خدا زن گل و ماتمه خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه دل سرای غمه غم عالم کمه خونه ی ...

آکورد مهتاب

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مهتاب ای مونس عاشقان،روشنایی آسمان ها مهتاب ای چراغ آسمان،روشنی بخش جهان،کو ما هم نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم،فارغ ز دنیا لب ها لب ...

آکورد سیمین بری

در گام A با ریتم 4/4 به سبک باسانوا

سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر ازمن سرگشتهٔ کویت منم نداری خبر از من ...