آکورد آهنگ های مهدی امیریان

آکوردهای مهدی امیریان

آکورد مردم آبادی مهدی امیریان

گام اصلی Am با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

خوت و دلم با خبری که چطوری ایخمکن نیروه و خاطرم زر تیی سیل کردنت بل هرچی ایخان بگن ، گپ گپینل مالمون تیه سورل بی صفت کهتر ور ایین بینمون مردم آبادی تی تو درو کردن ...

آکورد دل ساده مهدی امیریان

گام اصلی Cm با ریتم به سبک رومبا

هوا بارون ، دِلُم بارون | کسی حالِمَه نیفَهمِه هَمو یاری کِ سیش زِندَم | وَ حَدِ مرگ بیرَحمِه زِر ای بارون ، گِریوِهسُم | نَبینه تییَلِ خیسُم وَ پوزخندِش ، دِلُم ...

آکوردهای مهدی امیریان

Mehdi Amirian

  • نام واقعی: مهدی امیریان
  • نام لاتین: Mehdi Amirian
  • نام مستعار: Mehdi Amirian
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian