آکورد آهنگ های میلاد زارع

آکوردهای میلاد زارع

آکورد دل نشین میلاد زارع

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

اگر چه با غرور خود به فکر حاشای توام نگاه کن نگاه کن غرق تماشای توام لب بگشا که وا کنی پنجره ی بهار را حرف بزن که بشنوم صدای ماندگار را ...

آکورد سایه ها میلاد زارع

گام اصلی C#m با ریتم 2/4 به سبک رومبا

دلدلگیرم اما خسته نه داغونم اما سر حال با من تلوتلو بخور تو اجتماع سایه ها تو این قفس جا خشک نکن این میله ها دیوار نیست منظور ما از زندگی تمرین انتظار نیست درسته خیلی وقته که هیچی قشنگ ن ...

آکورد دلنشین میلاد زارع

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

اگر چه با غرور خود به فکر حاشای توام نگاه کن نگاه کن غرق تماشای توام لب بگشا که وا کنی پنجره ی بهار را حرف بزن که بشنوم صدای ماندگار را ...

آکوردهای میلاد زارع

Milad Zare

  • نام واقعی: میلاد زارع
  • نام لاتین: Milad Zare
  • نام مستعار: Milad Zare
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian