آکورد آهنگ های کامی حجازی

آکوردهای کامی حجازی

آکورد عشق اول کامی حجازی

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

عکسای تو تو دستم من منتظرت هستم بعد از خدا عزیزم من. ترو میپرستم بگذار تا ببوسمت ای عشق اولین من) ۲(بیمار خندهای تو خورشید ارزوی من ...

آکورد چه ساده کامی حجازی

گام اصلی Bbm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ستم بر حق من کردی مرا دادی تو ازارم دلم خون شد جفا کردی نباشد این سزاوارم تو دانستنی که بی عشقت به درود غم گرفت دارم ولی ظالم تو بی پروا گفتی از عشق بی زارم چه ساد ...

آکوردهای کامی حجازی

Kami Hejazi

  • نام واقعی: کامی حجازی
  • نام لاتین: Kami Hejazi
  • نام مستعار: Kami Hejazi
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian