آکورد آهنگ های فرهاد مهراد

آکوردهای فرهاد مهراد

آکورد کوچ بنفشه ها فرهاد مهراد

گام اصلی A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

در روزهای آخر اسفند در نیم‌روز روشن وقتی‌ بنفشه‌ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه‌های کوچک چوبین جای می‌دهند در روزهای آخر اسفند در نیم‌روز روشن وقتی‌ بنفشه‌ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک ...

آکورد مرد تنها فرهاد مهراد

گام اصلی Bb با ریتم 4/4 به سبک رومبا

با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند مثل یک خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد شب با تابوت سیاه نشست توی ...

آکورد گنجشکک اشی مشی فرهاد مهراد

گام اصلی G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

گنجشکک اشی مشی لبه بوم ما نشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گوله میشی میوفتی تو حوض نقاشی خیس میشی گوله میش ...

آکورد برف فرهاد مهراد

گام اصلی D با ریتم 3/4 به سبک رومبا

زردها بیهوده قرمز نشدند ... قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرته ی روشنی مرده ی برفی همه کارش آشو ...

آکورد شبانه فرهاد مهراد

گام اصلی Dm7 با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

یه شب مهتاب ، ماه میاد تو خواب ، منو میبره کوچه به کوچه ، باغ انگوری ، باغ آلــــــــــــــــــــوچه دره به دره ، صحرا به صحرا ، اون­جا که شبا پشت بیشه‌ ها ...

آکورد آوار فرهاد مهراد

گام اصلی C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو هم با من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن با من تو هم با من نبودی آنکه می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان میکردم اینطور باید از خیر خبر ...

آکورد جمعه فرهاد مهراد

گام اصلی D با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

توی قاب خیس این پنجره‌ ها عکسی از جمعه‌ ی غمگین میبینم چه سیاهه به تنش رختِ عزا تو چشاش ابرای سنگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه ...

آکورد بوی عیدی فرهاد مهراد

گام اصلی Bm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنــــگی بوی تند ماهی دودی وسط سفره نــــو بوی یاس جا نمازه ترمه مادر بــــــزرگ با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم ...

آکورد هفته خاکستری فرهاد مهراد

گام اصلی G# با ریتم 4/4 به سبک رومبا

شنبه روز بدی بود روز بی‌حوصلگی وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی ظهر یکشنبه‌ ی من جدول نیمه‌ تموم همه خونه‌ هاش سیاه روی خونه جغد شوم ...

آکورد سقف فرهاد مهراد

گام اصلی G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

تو فکر یک سقفم یک سقف بی روزن یک سقف پابرجا... محکم تر از آهن سقفی که تن پوش هراس ما باشه تو سردی شبها لباس ما باشه... ...

آکورد رباعیات فرهاد مهراد

گام اصلی Bb با ریتم 4/4 به سبک رومبا

هرچند ز کار خود خبر دار نیم بیهوده تماشاگر گلزار نیم در حاشیه ی کتاب چون نقطه ی شک بی کار نیم اگر چه در کار نیم امروز در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آنکس که خریدار بدو رایم نی وانکس که بدو رای خریدارم نی وانکس که بدو رای خریدارم ن ...

آکورد آیینه ها فرهاد مهراد

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

می بینم صورتمو تو آینه با لبی خسته می پرسم از خودم این غریبه کیه از من چی می خواد اون به من یا من به اون خیره شدم ...

آکورد مرغ سحر فرهاد مهراد

گام اصلی F با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

مرغ سحر نــــاله ســــر کــــن داغ مرا تازه تر کن زآه شرر بار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ نغمه ی آزادی نوع بشر سرا ...

آکورد اسیر شب فرهاد مهراد

گام اصلی C با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

جغد بارون خورده ای ، تو کوچه فریاد میزنه زیر دیوار بلندی ، یه نفر جون میکنه کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره پای برده های شب اسیر زنجیر غمه ...