آکورد آهنگ های ایرج مهدیان

آکوردهای ایرج مهدیان

آکورد زیر آسمون ایرج مهدیان

گام اصلی G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

زیر آسمون پیر و زیر خورشید کویر واسه این تن سوخته سایه ای تو رو می خوام واسه اینکه در سکوت خونه چون مرغ اسیر زین همه غم نکنم گلایه ای تورو می خوام بیا تا خواستنی هام تموم بش ...

آکورد آسمون کبود ایرج مهدیان

گام اصلی E با ریتم 3/4 به سبک راک

بازم تنگه غروبه ای خدا دلم تنگه هر جا که برم من آسمون همین رنگه ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رها یک دم ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رها یک دم دانی دلم چه خوا ...

آکورد برگ ایرج مهدیان

گام اصلی G با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

وقتی که برگی رو زمین میفته حس می کنم گریه بی صداشو حس می کنم چی می گذره تو قلبش وقتی می بینه مرگ لحظه هاشو آخه منم یه برگ خشک و زردم که بی ...

آکورد هرچی غمه مال منه ایرج مهدیان

گام اصلی Bm با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

در آسمون دل من پرنده پر نمی زنه به کلبه ی غم زده ام محبت سر نمی زنه یه مهربون یه هم زبون حلقه به در نمی زنه هرچی غمه مال منه بدتر زغم حال منه ...