آکورد آهنگ های سارا نائینی

آکوردهای سارا نائینی

آکورد دل یار سارا نائینی

گام اصلی Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

راه رویامو چه زود دزدید من یلدام شب دور از خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار ...

آکورد یار روزای روشن سارا نائینی

گام اصلی F با ریتم 4/4 به سبک رومبا

آمده از خیالی دور رو به رویم نشسته آمــــــده گر چه خیلی دیر با غُروری شکسته روزگار از من و از او خنده ها بُرده بسیار رو به روی هم و این بار هر دو در حاله انکار ...

آکورد کمون رنگی سارا نائینی

گام اصلی F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

توی راهی که همیشه میشه پروازو نگاه کرد میشه پر گرفت تو قصه میشه دنیا رو رها کرد راهی رو به همه خوبی به ستاره های روشن به ترانه های دریا واسه نقشی از تو من نقش پر ر ...

آکورد اشارات نظر سارا نائینی

گام اصلی B7 با ریتم 2/4 به سبک راک

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من توست گوش کن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری ...

Sara Naeini

  • نام واقعی: سارا نائینی
  • نام لاتین: Sara Naeini
  • نام مستعار: Sara Naeini
  • تاریخ تولد: ۲ تیر ۱۳۶۰
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian