آکورد آهنگ های رامین جوع عطا

آکوردهای رامین جوع عطا

آکورد خارک سبز

در گام E با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تا کجا من اومدم چطوری برگردم؟ چه درازه سایه ام چه کبود پاهام من کجا خوابم برد یه چیزی دستم بود! کجا از دستم رفت من می خواهم برگردم به کودکی قول می دهم که از خونه پامو بیرون نذارم سایه مو دنبال نکنم ...

آکوردهای رامین جوع عطا

Java Atta

  • نام واقعی: رامین جوع عطا
  • نام لاتین: Java Atta
  • نام مستعار: Java Atta
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian