آکورد آهنگ های رعنا فرحان

آکوردهای رعنا فرحان

آکورد سرمست شد نگارم

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

سرمست شد نگارم بنــگر به نرگسانش ... مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش گه میفتد از این سو گه میفتد از آن سو ... آن کس که مست گردد خود این بود نشانش ...

آکوردهای رعنا فرحان

Rana farjam

  • نام واقعی: رعنا فرحان
  • نام لاتین: Rana farjam
  • نام مستعار: Rana farjam
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian