آکورد آهنگ های فرامرز اصلانی

آکوردهای فرامرز اصلانی

آکورد یار فرامرز اصلانی

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

سفر کردم که یابم بلکه یارم را نجُستم یار و گم کردم دیارم را نجُستم یار و گم کردم دیارم را از آن روزی که من بار سفر بستم به هر جایی که رفتم در به در هستم ...

آکورد چکه فرامرز اصلانی

گام اصلی Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه چکه نیست در این سبو حرفی بزن چیزی بگو دستم بگیر راهم ببر دلخسته ام نازم بخر لالا................... گفتی به من عاشق نشو کین مزرع ...

آکورد تازه فرامرز اصلانی

گام اصلی A7 با ریتم 4/4 به سبک رومبا

در سکوتی مانده بودم نا امید روزم بلند شبم کوتاه مویم سفید هر چه که بود بیهوده بود رنگی نداشت دفتر عمر ورق میخورد آهنگی نداشت ...

آکورد دریغ فرامرز اصلانی

گام اصلی A# با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دروغه ، روز دوباره یک دروغ دیگره میدونی دام محبت از رهایی بهتره من و تو همیشه کنج غم میمونیم من و تو قدر شادی رو نمیدونیم نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از د ...

آکورد دستم بگیر فرامرز اصلانی

گام اصلی Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر درمانی باش پیش از آنکه بمیرم آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش همراز اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم گلدانی باش گلزار اگر نیی دلبندی باش دلدار ...

آکورد تو فرامرز اصلانی

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو همسفرم تو بیش و بسم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو شعر و سرودم بود و نبودم قند ...

آکورد عبور فرامرز اصلانی

گام اصلی Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

چون به یاد تو می افتم دیده ام از اشک تر میشه شادی از من میگریزه گریه ام بی اثر میشه وقتی این شعرُ میخونم همش تو در برابرمی میدونم تو هم میدونی که امید آخرمی وقتی چلچله ها میآن از ...

آکورد کو یارم فرامرز اصلانی

گام اصلی D با ریتم 4/4 به سبک رومبا

کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شمع شام تارم کو جلوه بهارم کو بی رخش نزارم کو...کو ناز او یک سو غمم یکسو کرده ما را عاشقی جادو ...

آکورد هفت شهر عشق فرامرز اصلانی

گام اصلی Am با ریتم 4/4 به سبک آرپژ

بی خبر رفت و دگر از او نیامد نامه ای نه کلامی نه پیامی نه هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش ندیدمش به کوچه ای به باغی نه ...

آکورد قلعه تنهایی فرامرز اصلانی

گام اصلی Em با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

آه اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد قلعه سنگین تنهایی چهار دیوارش ز هم پاشد آه اگر دستان خوب تو حامی دستان من باشد، قلعه سنگین تنهایی ...

آکورد صدایم کن فرامرز اصلانی

گام اصلی F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

صدایم کن صدایم کن صدای تو ترانست نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانست اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم صدایم ...

آکورد روزهای ترانه و اندوه فرامرز اصلانی

گام اصلی A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

روز های بهانه و تشویش روزگار ترانه و اندوه روزهای بلند و بی فرجام از فغان نگفته ها انبوه روزگار سکوت و تنهایی پی هم انس خویشتن ، گشتن سالخوردن ، ب ...

آکورد اگه یه روز بری سفر فرامرز اصلانی

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

اگه یه روز بری سفر ، بری ز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم ، دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخون بخونه از دیار یاری چرا میری تنهام میذاری اگه فراموشم ک ...

آکورد یه دیواره فرامرز اصلانی

گام اصلی Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه دیواره ، یه دیواره ، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره تو که دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون یه پرندست ،‌یه پرندست ، یه پرندست ...

آکورد سفر کردم فرامرز اصلانی

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

سفر کردم که یابم بلکه یارم را نجستم یار و گم کردم دیارم را نجستم یار و گم کردم دیارم را از آن روزی که من بار سفر بستم ...

آکورد دل اسیره فرامرز اصلانی

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

میدونی دل اسیره اسیره تا بمیره میدونی بدونه تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگه نموده آهنگه تو ولی بیهوده جویم بسی بیهوده گویم به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی خزانه ع ...