آکورد آهنگ های فرامرز اصلانی

آکوردهای فرامرز اصلانی

آکورد آهوی وحشی

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

الا ا*ی آهوی* وحشی *کجای*ی مرا ب*ا توست چند*ین *آشنای*ی دو تنه*ا و دو سرگردان دو بی *کس دد و د*امت کمین از پیش و از پ*س ...

آکورد یار

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

سفر کردم که یابم بلکه یارم را نجُستم یار و گم کردم دیارم را نجُستم یار و گم کردم دیارم را از آن روزی که من بار سفر بستم به هر جایی که رفتم در به در هستم ...

آکورد چکه

در گام Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه چکه نیست در این سبو حرفی بزن چیزی بگو دستم بگیر راهم ببر دلخسته ام نازم بخر لالا................... گفتی به من عاشق نشو کین مزرع ...

آکورد تازه

در گام A7 با ریتم 4/4 به سبک رومبا

در سکوتی مانده بودم نا امید روزم بلند شبم کوتاه مویم سفید هر چه که بود بیهوده بود رنگی نداشت دفتر عمر ورق میخورد آهنگی نداشت ...

آکورد دریغ

در گام A# با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دروغه ، روز دوباره یک دروغ دیگره میدونی دام محبت از رهایی بهتره من و تو همیشه کنج غم میمونیم من و تو قدر شادی رو نمیدونیم نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از د ...

آکورد دستم بگیر

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر درمانی باش پیش از آنکه بمیرم آوازی باش پرواز اگر نیی همدردی باش همراز اگر نیی آغازی باش تا پایان نپذیرم گلدانی باش گلزار اگر نیی دلبندی باش دلدار ...

آکورد تو

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو همسفرم تو بیش و بسم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو شعر و سرودم بود و نبودم قند ...

آکورد عبور

در گام Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

چون به یاد تو می افتم دیده ام از اشک تر میشه شادی از من میگریزه گریه ام بی اثر میشه وقتی این شعرُ میخونم همش تو در برابرمی میدونم تو هم میدونی که امید آخرمی وقتی چلچله ها میآن از ...

آکورد کو یارم

در گام D با ریتم 4/4 به سبک رومبا

کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شمع شام تارم کو جلوه بهارم کو بی رخش نزارم کو...کو ناز او یک سو غمم یکسو کرده ما را عاشقی جادو ...

آکورد هفت شهر عشق

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک آرپژ

بی خبر رفت و دگر از او نیامد نامه ای نه کلامی نه پیامی نه هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش ندیدمش به کوچه ای به باغی نه ...

آکورد قلعه تنهایی

در گام Em با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

آه اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد قلعه سنگین تنهایی چهار دیوارش ز هم پاشد آه اگر دستان خوب تو حامی دستان من باشد، قلعه سنگین تنهایی ...

آکورد صدایم کن

در گام F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

صدایم کن صدایم کن صدای تو ترانست نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانست اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم صدایم ...

آکورد روزهای ترانه و اندوه

در گام A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

روز های بهانه و تشویش روزگار ترانه و اندوه روزهای بلند و بی فرجام از فغان نگفته ها انبوه روزگار سکوت و تنهایی پی هم انس خویشتن ، گشتن سالخوردن ، ب ...

آکورد اگه یه روز بری سفر

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

اگه یه روز بری سفر ، بری ز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم ، دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخون بخونه از دیار یاری چرا میری تنهام میذاری اگه فراموشم ک ...

آکورد یه دیواره

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه دیواره ، یه دیواره ، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره تو که دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون یه پرندست ،‌یه پرندست ، یه پرندست ...

آکورد سفر کردم

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

سفر کردم که یابم بلکه یارم را نجستم یار و گم کردم دیارم را نجستم یار و گم کردم دیارم را از آن روزی که من بار سفر بستم ...

آکورد دل اسیره

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

میدونی دل اسیره اسیره تا بمیره میدونی بدونه تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگه نموده آهنگه تو ولی بیهوده جویم بسی بیهوده گویم به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی خزانه ع ...