آکورد زیر بارون

آکوردهای علیرضا عصار

آکورد زیر بارون از علیرضا عصار

آکورد گیتار زیر بارون از آکوردهای علیرضا عصار در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه زیر بارون 120 است و در گام Cm با آکوردهای Gm Ab Eb Cm Fm Bb تنظیم شده است.

Gm    Ab     Eb    Cm 
چـــــــــشم هــــــــــــــا را
 Gm    Ab     Eb    Cm 
چترها را باید بست زیر باران باید رفت
 Eb     Fm    Ab 
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
 Eb           Ab 
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
 Gm       Ab 
دوست را زیر باران باید دید
 Gm      Fm 
عشق را زیر باران باید جست
 Cm    Fm    Bb      Ab 
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
 Cm     Fm   Bb    Ab 
پنجره  فکر هوا عشق زمین مال من است
 Cm    Fm    Bb      Ab 
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
 Cm     Fm     Bb     Ab 
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
 Gm    Ab      Eb    Cm 
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
 Gm     Ab    Eb    Cm 
چترها را باید بست زیر باران باید رفت
 Eb        Fm     Ab 
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
 Eb           Ab 
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
 Gm       Ab 
دوست را زیر باران باید دید
 Gm      Fm 
عشق را زیر باران باید جست
 Cm    Fm    Bb      Ab 
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
 Cm     Fm      Bb   Ab 
پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است
 Cm    Fm    Bb      Ab 
هر کجا هستم باشم آسمان  مال من است
 Cm     Fm      Bb     Ab 
پنجره  فکر هوا عشق زمین مال من است
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای علیرضا عصار

آکورد زیر بارون علیرضا عصار

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

چـــــــــشم هــــــــــــــا را چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر ...

آکورد فتوای تاک علیرضا عصار

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

قحطی برای پرنده اگر دانه می شود روزی پدر صاحب یک خانه می شود دقت کن این قافله هر بار عازم است برخورد دزدها چه صمیمانه می شود خون ریختن حادثه ای دلخراش نیست وقتی جنون عادت روزانه ...

آکورد همزبون علیرضا عصار

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ای تو هم زبون با من بمون ای تو هم صدا با من بخون ای خورشید مهربون ب ابرا اسمون بگو ب حال من بباره ...