آکورد احساس

آکوردهای شهرام صولتی

آکورد احساس از شهرام صولتی

آکورد گیتار احساس از آکوردهای شهرام صولتی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه احساس 120 است و در گام Am با آکوردهای Dm Am Bb F G تنظیم شده است.

Dm             Am
هنورم اندر پی اونم که میشه عاشقش باشم
 Am        Bb              F  
مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم
F               Dm     Am
هنوزم اندر پی اونم که عمری مرحمم باشه
    Am      Bb    G 
شریک خنده و شادی رفیق ماتمم باشه
F           Dm         Am
خدایا عشق من پاکه اگرچه عشقی از خاکه
  Am      Bb        G
منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه
Am             F                 Dm
می گن جوینده یابنده ست ولی پاهای من خسته ست
Am   Bb   Dm     F       Dm 
من حتی با همین پاها میرم تا حدی که جا  هست
Am        F     Dm     Am
هنوزم ان در پی اونم که اشکامو روی گونم
 Am       F            Dm
با اون دستای پرمهرش کنه پاکو بگه جونم
 Dm      F      Dm      F      Dm

بگه جونم نکن گریه منم اینجام بذار دستاتو تو دستام
     Am        Bb               F
تو احساس منو می خوای منم ای وای تو رو می خوام
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای شهرام صولتی

آکورد حسودی شهرام صولتی

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

وقتی‌ باد آروم آروم موتو نوازش میکنه طبیعت وجودتو اینقدر ستایش میکنه وقتی‌ که یواشکی خواب به سراغ تو میاد برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه این هم ...

آکورد احساس شهرام صولتی

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

هنورم اندر پی اونم که میشه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم هنوزم اندر پی اونم که عمری مرحمم باشه شریک خنده و شادی رفیق ماتمم باشه ...

آکورد حسود شهرام صولتی

گام اصلی Am با ریتم 2/4 به سبک رومبا

وقتی باد آروم آروم موتو نوازش میکنه طبیعت وجودتو انقدر ستایش میکنه وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم ...

آکورد قسم شهرام صولتی

گام اصلی Em با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

تو رو به قیمت جون به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون به عاشقای بی نشون تو رو به حرمت چشمات به همه مقدسات تو رو به خود خدا به هق هق شبونه هات ...