آکورد سنگ قبر آرزو

آکوردهای آرتوش

آکورد سنگ قبر آرزو از آرتوش

آکورد گیتار سنگ قبر آرزو از آکوردهای آرتوش در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه سنگ قبر آرزو 120 است و در گام Em با آکوردهای Em D C Am تنظیم شده است.

Em     D        Em
آسمان چشم او آینه کیست
  Em   D          Em
آنکه چون آیینه با من روبرو بود
Em      D          Em
درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد
Em  D  C     D      Em     
سرنوشت این جدایی دست او بود
Am         Em
گریه مکن که سرنوشت
 Em       Am
گرمرا از تو جدا کرد
 D          C
عاقبت دلهای ما       
Em
 با غم هم آشنا کرد
Am        Em
چهره اش آیینه کیست   
Em 
آنکه با من روبرو بود
 D          C
(دردونفرین بر سفر     
Em  
این گناه از دست او بود
Em
ای شکسته خاطر من 
Em          D  
روزگارت شمادمان باد
 Em
ای درخت پرگل من  
Em         D 
نو بهارت ارغوان باد
Am        Em
ای دلت خورشید خندان  
D 
سینه تاریک من
C   Em   D
سنگ قبر آرزو بود      
Em       D 
سنگ قبر آرزو بود
D          Em
آن چه کردی بادل من  
Em 
قصه سنگ و سبو بود
 D          Em
من گلی پژمرده بودم  
Em 
گر تورا صد رنگو بو بود
Am         Em
ای دلت خورشید خندان
D      Am
سینه تاریک من
Em      D
سنگ قبر آرزو بود
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای آرتوش

آکورد سنگ قبر آرزو آرتوش

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

آسمان چشم او آینه کیست آنکه چون آیینه با من روبرو بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد سرنوشت این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گرمرا از تو جد ...

آکورد نفرین آرتوش

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

آسمان چشم او آینه کیست آنکه چون آیینه با من روبرو بود در دو نفرین در دو نفرین بر سفر باد سرنوشت این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گرمرا از تو جدا ...