آکورد آهنگ های حسن شماعی زاده

آکوردهای حسن شماعی زاده

آکورد تولد حسن شماعی زاده

گام اصلی G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو*لد تو*لد تو*لدت مبا*رک مبا*رک مبا*رک تو*لدت *مبا*رک بیا *بندازیم ام*شب یه عک*س یادگا*ری همین *شب که شکف*تی مثل *گل بها*ری تو*لد تو*لد تو*لدت مبا ...

آکورد به خاطر تو حسن شماعی زاده

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو سایه گاهی واسه ی غریب خسته از سفر یه آشیونی واسه پرنده شکسته پر تو ساده هستی مثل گل گلی که دوره از خزون یه آینه هستی واسه ...

آکورد خداحافظ حسن شماعی زاده

گام اصلی Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود خداحافظ برای تو فقط رفتن برای من ولی این رفتن جان بود خداحافظ برای تو شگون داشت برای من غم ص ...

آکورد تولدت مبارک حسن شماعی زاده

گام اصلی G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری همین شب که شکفتی مثل گل بهاری تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک ...

آکورد غریبه حسن شماعی زاده

گام اصلی Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه غریبه اومد از راه با من آشنا شد با تمام خستگیهاش با من هم صدا شد خونه دل از محبت گرم با صفا شد به غرور گذشته رسسیدم به هوای گذشته پریدم ...

آکورد هیاهو حسن شماعی زاده

گام اصلی A با ریتم به سبک رومبا

هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریست ... تو قشنگی مثل بارون من دلم پر از گلایست هنوزم تو این هیاهو توی این بغض شبونه ... منو گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه ...

آکورد زنده باد عشق حسن شماعی زاده

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه گله ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونه شدن ...

آکورد داماد حسن شماعی زاده

گام اصلی Bb با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

واسه دختر شما واسه دختر شما خواستگارای اومدن همشون با هدیه ها همشون با هدیه ها دسته به دسته اومدن ...

Hassan Shamaeizadeh

  • نام واقعی: حسن شماعی زاده
  • نام لاتین: Hassan Shamaeizadeh
  • نام مستعار: Hassan Shamaeizadeh
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian