آکورد آهنگ های نبی‌زاده

آکوردهای نبی‌زاده

آکورد بغلم کن نبی‌زاده

گام اصلی Cm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

در حسرت آغوش تو هستم بغلم کن از عطر بر و روی تو مستم بغلم کن گیرم که دلم لایق این وضع نبوده بی خود که دلم رو نشکستم بغلم کن کی گفته قراره که دو ...

آکورد واسه من گل نفرست نبی‌زاده

گام اصلی Dm با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم می دونی میون ما هر ...

آکورد مهتابی نبی‌زاده

گام اصلی F با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

دیشب از آسمون ستاره میچیدم رو برگای گل و شبنم می پاشیدم وقتی بیدار شدم گل کرده بود خورشید آخه دیشب بازم خواب تورو دیدم صدای تو برام صدای بارونه ...

آکورد عزیزم غصه نخور نبی‌زاده

گام اصلی B با ریتم 4/4 به سبک 6/8 شاد

عزیزم غصه نخور زندگی باماست اگه باختیم امروز فردا که برجاست توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن ...