آکورد آهنگ های دلکش

آکوردهای دلکش

آکورد چو اسیر دام توام

در گام Cm با ریتم 2/4 به سبک راک

چو اسیر دام توام رام توام ای محرم رازم منم آن شمعی که زشب تا به سحر در سوز و گدازم ای فتنه بکش یا بنوازم چو اسیر دام توام رام توام ای محرم رازم منم آن شمعی که زشب تا به سحر در سوز و گدا ...

آکورد بردی از یادم

در گام Em با ریتم 2/4 به سبک راک

بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم دل به تو دادم فــتــــادم به بــــند ای گل بر اشک خونیـــنـم مــــخند ...

آکورد لرزون

در گام C# با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه‌ تون یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی آه بـــه خــــــــــدا ...

آکورد امید جانم

در گام C با ریتم 4/4 به سبک راک

امید جانم ز سفر باز امد شکر دهانم ز سفر باز امد عزیز آن که بیخبر به ناگهان رود سفر چو ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی چو غنچه سپیده دم شکفته ش ...

آکورد آشفته حالی

در گام G با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده بر غوغای هستی ای سیه چشم سیه مو از تو دارم از تو دارم ...