آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

آکوردهای ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

2

تعداد آکورد

21261

تعداد بازدید

31577

دانلود آکورد

0

آموزش آکورد

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

در گام Ab با ریتم 4/4 به سبک آرپژ

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

درد عشق و انـــــــتظــــــــار دارم زان شب یــــــــــادگـــــــار در آن شـــب سرد پــــــاییـــز آهنـــــــگ سفـــــر مــیـــکـــردی از رهــــــگــــذری محنت بین ...