آکورد آهنگ های فرهاد

آکوردهای فرهاد

آکورد سقف فرهاد

گام اصلی G با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

تو فکر یک سقفم یک سقف بی روزن یک سقف پابرجا... محکم تر از آهن سقفی که تن پوش هراس ما باشه تو سردی شبها لباس ما باشه... ...

آکورد هفته ی خاکستری فرهاد

گام اصلی G# با ریتم 4/4 به سبک رومبا

شنبه روز بدی بود روز بی‌حوصلگی وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی ظهر یکشنبه‌ ی من جدول نیمه‌ تموم همه خونه‌ هاش سیاه روی خونه جغد شوم ...

آکورد بوی عیدی فرهاد

گام اصلی Bm با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنــــگی بوی تند ماهی دودی وسط سفره نــــو بوی یاس جا نمازه ترمه مادر بــــــزرگ با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم ...

آکورد جمعه فرهاد

گام اصلی D با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

توی قاب خیس این پنجره‌ ها عکسی از جمعه‌ ی غمگین میبینم چه سیاهه به تنش رختِ عزا تو چشاش ابرای سنگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه ...

آکورد آوار فرهاد

گام اصلی C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو هم با من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن با من تو هم با من نبودی آنکه می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان میکردم اینطور با ...

آکورد یه شب مهتاب فرهاد

گام اصلی Dm7 با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

یه شب مهتاب ، ماه میاد تو خواب ، منو میبره کوچه به کوچه ، باغ انگوری ، باغ آلــــــــــــــــــــوچه دره به دره ، صحرا به صحرا ، اون­جا که شبا پشت بیشه‌ ها ...

آکورد برف فرهاد

گام اصلی D با ریتم 3/4 به سبک راک

زردها بیهوده قرمز نشدند ... قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرته ی روشنی مرده ی بر ...

آکورد مرد تنها فرهاد

گام اصلی Em با ریتم 3/4 به سبک راک

با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند مثل یک خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد شب ب ...

آکورد گنجشکک اشی مشی فرهاد

گام اصلی G با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

گنجشکک اشی مشی لبه بوم ما نشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گوله میشی میوفتی تو حوض نقاشی خیس میشی گوله میش ...

آکورد آینه فرهاد

گام اصلی Bbm با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

می ‌بینم صورتمو تو آینه با لبی خسته می‌ پرسم از خودم این غریبه کیه از من چی می‌ خواد اون به من یا من به اون خیره شدم باورم نمیشه هر چی می بینم #چشامو یه لحظه رو هم میذارم به خودم میگم که این صورتکه می‌تون ...