آکورد آهنگ های آراد آریا

آکوردهای آراد آریا

آکورد فوق العاده آراد آریا

گام اصلی C#m با ریتم 2/4 به سبک رومبا

از تموم زندگی من تو رو میخوام و بس عشق تو یعنی نفس تو یعنی همه چیز و همه کس تا ته خط با منی لحظه هامون خاطره ست عشق تو یعنی نفس تو یعنی همه چیز و همه کس مثِ یه ...

آکورد خاموش ترین آراد آریا

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

بازنده تر از خودم فقط من بودم هی باختمو دوباره بازی خوردم یک برگ برنده کاش تو دستم بود ای کاش که یک بار منم میبردم هر کس که به من رسید آتیشم زد ...

آکورد خاکستری آراد آریا

گام اصلی Dm با ریتم 2/4 به سبک رومبا

شب و تنهایی و درد اتاقی خاموشو سرد روزای خوبی که رفت تموم اون لحظه ها یه حرفی بود تو صدا گذشتی از من چرا تو تنهایی نمیمونم خیال کردی که داغونم نه ولی من میگذرم از تو تو فکر کردی نمیتونم نه ...

آکورد غوغا آراد آریا

گام اصلی G با ریتم 2/4 به سبک رومبا

واسه پر کردن تنهاییم نیست اگه اینجام دوست دارم من میخوام بار یه دنیا دردو از روی شونه های تو بردارم دیگه خوشبختی واسم رویا نیس یه حقیقته ...

آکورد ادامه بده آراد آریا

گام اصلی F با ریتم 2/4 به سبک رومبا

داریم میرسیم دستمو ول نکن ادامه بده تا تهِ خط بمون من انقدر با تو قدم میزنم که چیزی نمیمونه از جاده مون چقدر صبر کردم واسه لحظه ای که خورشیدو ب ...

آکورد دنیای آشفته آراد آریا

گام اصلی G با ریتم 2/4 به سبک رومبا

دوباره چشم وا کردم به این کابوس بیداری دوباره صورتک ها و تفاوت های تکراری هجوم آدم و آهن تو این تکرار بی پایان نمیدونن کجا میرن نمیدونن که چی میخوان ...

آکورد لعنتی آراد آریا

گام اصلی A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

کجا میره این جاده ی لعنتی کجا میرسم آخره این مسیر کجایی که راهو نشونم بدی بیا لعنتی رد پامو بگیر برای خدا هم شده رحم کن منو توی این جاده تنها نذار برای یه ...

آکورد خوشبختی آراد آریا

گام اصلی G#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

نمیشه بی خیالت شد، میدونی نمیشه ازت دل برید نمیخوام از تو بگذرم، مثل تو نمیشم سرد و نا امید من بیصدا، توی کوچه ها، پی رد پای تو، غرق هوای تو ...

آکورد خش خش آراد آریا

گام اصلی A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

صدای خش خش جارو سکوت شهر رو کر کرده یه صبح ساعت پنجو هوای عاطفه سرده یه چیزی رو زمین مونده یه سایه داره خم میشه دارم حس میکنم کم کم دلم میخشکه از ریش ...

آکورد هزاران سال نوری آراد آریا

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

عجیبه من چرا یاد تو افتادم چرا امروزمو با تو شروع کردم هزاران سال نوری دورم از دنیات هنوزم دور دنیای تو میگردم تو این حال و هوای سرد پ ...