آکورد آهنگ های ایوب قلعه

آکوردهای ایوب قلعه

آکورد تبریک ایوب قلعه

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

هوا ابریه وارانه ناو کوچتان چراغانه آسمان دری گیره کِی اَرِی ای دل داغانه چنی خوشگلی تو امشو چنی مالدان شلوغه دِرِم کَر بوم وگرد ای صدای فیک و فاک و بوقه ...

آکورد معاصره ایوب قلعه

گام اصلی F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یه نفر و پشت ای پنجره هس که سر سوزن امید نیری وه کس یه جوری وی زنیه دل کنیه ...

آکورد زمستانه هنوز ایوب قلعه

گام اصلی Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ایره زمسسانه هنو یخ کردم هایده کو تو را و عشقمان و زندگیم نچو مه حریف رندیه همشهرییل تو نیم نچو و زندگی نچو که مه، مه و تو و تونو زخم غربت خاطره درم ...

آکوردهای ایوب قلعه

Ayub Qala

  • نام واقعی: ایوب قلعه
  • نام لاتین: Ayub Qala
  • نام مستعار: Ayub Qala
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian