آکورد آهنگ های اشکان ماهری

آکوردهای اشکان ماهری

آکورد عیسی دمی

در گام Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

گر می فروش حاجت رندان روا ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند ساقی به جام عدل بده تا گدا غیرت نیاورد که زمین پر بلا کند حقا کز ازین غمان برسد مژده ی امان گر سالکی به عهد امانت ...

آکورد مرا میبینی و هر دم

در گام Cm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مرا می بینی و هر دم زیادت میکنی دردم تو را می بینم و میلم زیادت میشود هر دم به سامانم نمی پرسی نمیدانم چه سر داری به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم؟ نه راهست اینکه بگذاری مرا بر خاک و بگریزی گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم که بر ...

آکورد ما آزموده ایم

در گام Abm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش بیرون کشید با ید از این ورطه رخت خویش از بس که دست میگزم و آه میکشم آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش b5 دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود b5 ...

آکورد پیر فرزانه

در گام Cmaj7 با ریتم 4/4 به سبک رومبا

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم G9 هواداران کویش را چو جان خویش تر دارم به کام و آرزوی دل چو دارمــــــــــ خـــــلوتی حاصل G9 چه فکر از خبث بد گویان میــــان انجمن دارم Eadd9 ...

آکورد الا یا ایها الساقی

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

Cadd9 add9 Cadd9 Cadd9 Cadd9 Cadd9 الا یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها Cadd9 add9 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها Cadd9 Cadd9 Cadd9 به بوی نافه ای کاخر سبازان طره بگشاید Cadd9 a ...

آکورد پرگار

در گام F#m7 با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

A13 عکس روی تو چــــو در آینه جام افتاد A13 عارف از خنده می در طمع خام افتاد A13 حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد A13 این همه نقش در آیینه اوهام افــــــتاد چـ ...